Atbildīgas aizņemšanās pamatprincipi

 

Vamo kā atbildīgs aizdevējs darbojas un izsniedz aizdevumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Aizdevuma līgumam, un apņemas tos ievērot visā Aizdevuma līguma darbības laikā.

  • Aizdevuma mērķis. Vamo izsniedz aizdevumus līdz 6 000 € ar apmaksas termiņu līdz 5 gadiem. Izsniegto aizdevumu mērķis ir neparedzētu pirkumu realizēšana, kā arī īslaicīgu finansiālu problēmu atrisināšana, un nevar tikt uzskatīts par papildus ienākuma avotu. Vamo rekomendē aizņemties tikai tādu summu, kas konkrētajā brīdī aizņēmējam ir nepieciešama, un kādu aizņēmējs izvēlētajā aizdevuma atmaksas termiņā spēs atmaksāt.
  • Aizdevuma izmaksas. Visas ar aizdevumu saistītās izmaksas ir norādītas Aizdevuma līgumā un Aizdevuma atmaksas grafikā. Vamo nekad nepieprasīs veikt nevienu citu maksājumu kā tikai to, kas norādīts Aizdevuma līgumā un Aizdevuma atmaksas grafikā.
  • Atteikuma tiesības un Aizdevuma pirmstermiņa atmaksa. Lai samazinātu ar aizdevuma izmantošanu saistītās izmaksas, Vamo rekomendē atmaksāt aizdevumu pēc iespējas īsākā termiņā. Aizņēmējam ir tiesības 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, vai no dienas, kad aizņēmējs ir saņēmis kreditēšanas līguma noteikumus, izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no kreditēšanas līguma, rakstveidā informējot par to Vamo. Aizņēmējam ir tiesības pilnībā atmaksāt kredītu pirms termiņa, samaksājot procentus tikai par aizdevuma faktisko lietošanas laiku un komisiju par aizdevuma izsniegšanu.
  • Aizdevuma atmaksas datuma kavējums un tā sekas. Vamo pēc aizņēmēja lūguma var pagarināt aizdevuma atmaksas datumu Aizdevuma līgumā noteiktajā kārtībā. Aizdevuma atmaksas kavējuma gadījumā Vamo vispirms visiem iespējamajiem līdzekļiem mēģinās sazināties ar aizņēmēju, lai informētu par aizdevuma atmaksas datuma kavējumu un brīdinātu aizņēmēju par iespējamajām sekām sakarā ar aizdevuma atmaksas datuma kavējumu. Aizdevējam ir tiesības nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības trešajām personām, kuru izdevumus sedz aizņēmējs.

Šie Atbildīgas aizņemšanās pamatprincipi ir sagatavoti tikai informatīvos nolūkos un nevar tikt atzīti par kāda cita dokumenta oficiālo skaidrojumu vai tulkojumu. Vamoaicina aizņemties atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atmaksāt aizdevumu. 

check-complete ic-delete ic-delete date ic-edit-48px ic-error ic-chevron-left-double ic-chevron-left moneza-logo-sme ic-chevron-right-double ic-chevron-right upload ic-visibility-48px ic-visibility-off-48px